top of page

 

Alternatif Yayınları

 

İstanbul’da, Türk Musevilerinin adı Balat’la özdeşleşmiştir. İstanbul denilince akla Museviler, Musevi denilince de Balat semti gelir. Dolayısıyla da Balat’ı değerli kılan en önemli unsur her daim, barındırdığı değişik kültürler olagelmiştir.

Burada farklı ırktan ve farklı inanıştan insanlar bir harmoni içinde yaşarlardı. Semt sakinlerinin, inançlar üzerinden iletişim ya da ilişki kurmamaları, köken farkına karşın kardeşçe yaşamaları da Balat’ın renkli kültürel mozaiğinin bir göstergesiydi.

Bir zamanlar Balat’ta herkes birbirini tanırdı. Bu semtte tam bir mahalle sıcaklığı yaşanırdı. Arkadaşlık, komşuluk, dostluk dayanışması doğaldı. Yaz gecelerinde o unutulmaz meşhur kapı önü muhabbetleri yapılırdı ve Balat sokakları cıvıl cıvıldı. Çok kültürlü, çok dilli, çok dinli yapıya sahip eski Balat’tan, günümüze sadece hatıralar kaldı. Zira o eski mahalle kültürünün, o kozmopolit yaşamın ayrılmaz parçası son tanıklar, malum nedenlerle 1960’lı yıllarda semti yavaş yavaş terk etmeye başladı. Böylece, Balat’ın o eski ruhu kaybolup gitti.

Kuruluşu Bizans dönemine kadar dayanan Balat semtinin o geçmişteki kültürel zenginliğini günümüzde tam anlamıyla görmek, anlamak ve tahayyül etmek epey zorlaşmıştır.

Dr. Yosef Sevi’nin güzel ve akıcı üslubuyla kaleme aldığı bu anıları okurken insan kendini adeta bir zaman makinesine girmiş ve bir an o harikulade maziye geri dönmüş gibi bir nostalji hissediyor. Sevi bu kitapla bizlere geçmişin büyülü gündelik yaşantısından çok ilginç kestiler aktararak, bizlere tadına doyulmaz bir okuma şöleni sunuyor.
 

Yosef Sevi’nin zihnindeki imgeleri bizlere kadar getiren bu kitaptaki satırlarını okumaya başlar başlamaz içimin cız edeceğini önceden biliyordum. Yanıltmadı beni Sevi, öyle oldu. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki; tarihi bir belge niteliği taşıyan bu kitap özelde biz Balatlılar, genelde ise Türkiye Yahudi topluluğu için ortak kültür değeridir. Bu kitabın paylaşılan bir miras niteliği taşıması hem dünyanın en kozmopolit kentlerinden biri olan İstanbul için, hem de biz Balatlılar için önemlidir.

Yazar bu kitapta daha fazla çocukluk ve gençlik günlerini, ailesini, lise yıllarını, Balat’ta geçen harika günlerinden kalan anekdotları ele almıştır. Dr. Sevi, olaylara bir yandan bilim adamı, bir yandan bir anlatıcı sezgisiyle bakıyor. Dr. Sevi, karşımızda zaman zaman, Alman Yahudisi Walter Benjamin’in Nikolay Leskov’u gibi, yani bir hikâye anlatıcısı suretiyle beliriyor. Biz de eski günleri, onunla birlikte yaşıyoruz. Yazar bu eserde kendi hikâyenin izini sürerken bazen bir anda hikâyenin kahramanına dönüşüyor. Sonra tekrar anlatıcı rolünde yoluna devam ediyor.

Balat’tan Aşkelon’a – Bir Zamanlar Kozmopolit Balat Anıları -Yosef Sevi

40,00₪Fiyat
    bottom of page