June 3, 2020

Beaaloteha peraşası ismini, peraşanın başında Tanrı’nın Aaron’a Mişkan’daki yedi kollu şamdan Menora’yı yakması konusunda verdiği talimattan alır. Hepimizin Hanuka’dan bildiğ...

May 26, 2020

Bu hafta okuyacağımız Naso peraşası, içerdiği 176 pasukla Tora’nın en uzun peraşasıdır. İlginçtir; Teilim kitabının en uzun parçası olan 119. mezmur da 176 pasuk içerir ve Ta...

May 20, 2020

Tora’nın dördüncü kitabı Bamidbar’a başlıyoruz. Bir keresinde bir hahamı, şaka yollu, bu kitabın dünyanın en antisemit kitaplarından biri olduğunu söylerken duymuştum. Gerçek...

May 12, 2020

Vayikra kitabının sonuna geldiğimiz bu hafta, iki peraşayı birlikte okuyacağız. Bunların ilki olan Bear peraşası, Şemita yılına, yani Erets-Yisrael’de toprağı çalıştırmanın y...

May 5, 2020

Emor peraşası, Koenlerin kutsiyetini ele alan kısımlarla başlamaktadır. İlk Koen Aaron’dan itibaren, bu hanedanda doğan tüm erkek çocuklar, şayet Tora’nın yine bu peraşada be...

April 29, 2020

“Kutsal” veya “kutsiyet” sözcükleri sizin için ne anlam ifade ediyor? Bir insan, bir zaman dilimi, veya bir mekân hakkında “kutsal” sözcüğünü kullandığımız zaman, kastettiğim...

April 21, 2020

Bu hafta okuyacağımız iki peraşa Tazria ve Metsora’nın merkezi konusu, fizyo-spiritüel (manevi sebeplerle fiziksel olarak ortaya çıkan) bir rahatsızlık olan tsaraat hastalığı...

April 14, 2020

Önümüzdeki hafta okuyacağımız Şemini peraşasının merkezi konularından biri Kaşerut kurallarıdır. Peraşa hangi hayvanların yenebileceğini, hangilerininse yenemeyeceğini açıkla...

March 31, 2020

לעילוי נשמת רשל בת אורו

Yahudi… Acaba bu sözcük ne anlama geliyor? Yok; Türkçe sözlüğe bakıp göreceğiniz sinir bozucu antisemitik karşılıktan bahsetmiyorum. Gerçekten, bu sözc...

March 24, 2020

“Vayikra El Moşe… – Ve (Tanrı) Moşe’yi çağırdı…” (Vayikra 1:1)

Tora’nın üçüncü kitabı olan Vayikra, ismini kitabın ilk kelimesinden alır. Ancak bu kelimenin yazılışında bir fa...

Please reload

İLETİŞİM/ליצירת קשר
ADRES/כתובת 
İletişim ve faaliyetler hakkında bilgi almak için

לקבלת מידע אודות פעילויות ההתאחדות

לרישום / אימייל

 

Tel: +972 36582936
Fax: +972 36573894

+972 36582936:טל

   +972 36573894:פקס

turkisrael@gmail.com

Mohrey Sigariyot 7 Bat Yam - Israel

רחוב מוכרי הסיגריות 7 בתים, ישראל

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google Places Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon