September 22, 2020

Tora’nın son peraşasına gelmeden önce, Moşe Rabenu’nun güçlü şarkısı Aazinu’yu okuyoruz. Eskiden Aazinu peraşası tüm Yahudi çocuklarına ezberden öğretilirdi, çünkü bu şarkı Y...

September 8, 2020

“… Dinle Yisrael! Bugün, Tanrı’n A-Şem’in halkı haline geldin” (Devarim 27:9).

Moşe Rabenu’nun yukarıdaki sözleri, bu hafta okuyacağımız iki peraşa, Nitsavim ve Vayeleh’te değ...

September 1, 2020

“Tanrı’n A-Şem’in Huzuru’nda bir beyanda bulunacak ve [şöyle] diyeceksin: ‘Arami oved avi… Bir Aramlı, atamı yok etmek istemişti. [Daha sonra, atam] az sayıda kişiyle Mısır’a...

August 25, 2020

Tora’da sayıca en çok mitsva içeren peraşa, bu hafta okuyacağımız Ki Tetse peraşasıdır. Tora’daki 613 mitsvanın, 27’si “yap”, 47’si “yapma” şeklinde olmak üzere 74 tanesi bu ...

August 18, 2020

Şofetim peraşasının sonunda faili meçhul bir cinayet söz konusu olduğunda yapılması gerekenlerden bahsedilmektedir. Böyle bir olay olduğunda, simgesel birçok ayrıntının yer a...

August 11, 2020

Ree peraşası, Moşe’nin şu sözleriyle başlamaktadır:

“Gör; bugün önünüze beraha ve lanet koyuyorum. Berahayı, Tanrı’nızA-Şem’in, size bugün emretmekte olduğ­um emirlerini dinle...

August 4, 2020

Ekev peraşası, önemli dersler veren, Yahudiliğin bazı önemli doktrinlerini içeren bir peraşadır. Peraşa hepimizin aşina olduğu bir parçayı da içermektedir: Şema’nın ikinci pa...

July 30, 2020

Sinagogda [veya korona döneminde bazen bahçelerde ve açık alanlarda da] dua etmeye alışkın kişilerin normal bir haftada dört kez yaşadığı, ama aslında hepimizin hayatının bir...

July 21, 2020

“Bunlar Moşe’nin Yarden kıyısında tüm Yisrael’e konuştuğu sözlerdir - çölde, ovada, Suf’un karşısında, Paran ve Tofel arasında, Lavan, Hatserot ve Di Zaav’da.” (Devarim 1:1)

Ö...

July 14, 2020

Matot-Mase peraşalarını bar mitsva Şabat’ında okumuştum. Bu iki peraşa birçok farklı konuyu ele almaktadır, ama ben burada özellikle, Rav’ım, Rabi Eliyau Koen’in (z.ts.l.) ya...

Please reload

İLETİŞİM/ליצירת קשר
ADRES/כתובת 
İletişim ve faaliyetler hakkında bilgi almak için

לקבלת מידע אודות פעילויות ההתאחדות

לרישום / אימייל

 

Tel: +972 36582936
Fax: +972 36573894

+972 36582936:טל

   +972 36573894:פקס

turkisrael@gmail.com

Mohrey Sigariyot 7 Bat Yam - Israel

רחוב מוכרי הסיגריות 7 בתים, ישראל

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google Places Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon