February 9, 2018

Mişpatim peraşasının büyük çoğunluğu sivil kanunları işlemektedir. Bunları içerisinde ‘Nezikin’ olarak adlandırabileceğimiz zararlar, hırsızlık ve benzeri durumlar karşısında yapılacaklar bulunur.

Rabiler Mişpatim peraşası ile geçtiğimiz hafta okunan Yitro peraşasının s...

February 3, 2018

Yitro peraşası bilindiği gibi Sinay Dağında  Bene Yisrael’e Tora’nın verilişini işleyen bir Tora parçasıdır. Talmud’daki bilgeler ve Midraş’ın verdiği bilgi ışığında Tanrı Moşe’ye dağda geleceğe ilişkin bir vizyon gösterir. Bu vizyonda bir rabi öğrencilerine yeşiva ort...

January 23, 2018

Bene Yisrael’e toplum olarak verilen ilk mitsva “ahodeş aze lahem Roş hodaşim rişon u lahem lehodşe aşana – bu sizin için ayların başı olacaktır” şeklinde bilinir. Burada ayın dünya etrafında dönüşünü esas alan ‘lunar’ takvim toplum tarafından kullanılmaya başlamaktadı...

January 12, 2018

Tanrı, Moşe ile temasa geçer. "Dört kurtuluş sözü" ile, Bene-Yisrael'i Mısır'ın yükü altından çıkaracağına ve Mısırlılar'ın köleleştirici işlerinden serbest kılacağına, büyük bir güç gösterisi ve sert yargılar eşliğinde Yahudiler'i özgürlüğe kavuşturacağına ve Sinay da...

January 5, 2018

Yeni bir başlangıç ve yeni bir kitaba başladığımız bu Şabat gününde gelmiş geçmiş en büyük peygamberin hayatını da öğrenmeye adım atıyoruz. Tora’yı Tanrı’nın elinden alan, bizlere öğreten, çölde kırk sene boyunca liderlik yapan ve Erets Yisrael’in kıyısına kadar getire...

December 22, 2017

Bereşit peraşalarında var olan bölümleri okurken kendimizi inanılması güç bir takım ilişkilerin içinde buluruz. Çünkü bizlere her zaman tsadik olarak tanıtılan bu kişilerin yaptıkları bazı uygulamaları anlamak hiç de kolay olmaz. Nitekim Yosef’in satılması, neden satıl...