October 12, 2018

NOAH - Tanrı’ya Dönüş

Tufandan sonra sular yeryüzünde oldukça uzun bir süre kalmaya devam eder. Tora, Noah ve gemidekilerin bir sene boyunca orada kaldıklarını öğretmektedir. Noah bu süreyi bekledikten sonra yeryüzünün yeniden insan yaşamına uygun olup olmayacağını anla...

December 22, 2017

Bereşit peraşalarında var olan bölümleri okurken kendimizi inanılması güç bir takım ilişkilerin içinde buluruz. Çünkü bizlere her zaman tsadik olarak tanıtılan bu kişilerin yaptıkları bazı uygulamaları anlamak hiç de kolay olmaz. Nitekim Yosef’in satılması, neden satıl...

December 15, 2017

Mikets peraşasında Yaakov Avinu zamanında Erets Yisrael ve çevresindeki ülkeleri etkileyen harap edici bir kıtlık yaşandığını görürüz. Ne ilginçtir ki bu süre zarfında satabilecek kadar yedeklenmiş buğday sadece Mısır ülkesinde vardır. Bilindiği gibi Yosef Paro’yu yedi...

December 9, 2017

VAYEŞEV - Olayları doğru okumak

Bereşit kitabının peraşaları içinde en karmaşık olanlardan birini bu hafta okuyoruz. Bu peraşa ve bunun gibi kardeşler arasındaki ilişkiyi anlatan peraşalar her zaman yanlış anlamalara gebedir. Bunları doğru algılayabilmek ve okumak için...

December 1, 2017

Vayişlah- Yahudi eğitiminin büyük önemi

Bu peraşada Yaakov ile Esav yirmi yıl sonra karşılaşırlar. Peraşanın en ilginç bölümlerinden biri Yaakov ile ilahi varlığın giriştikleri mücadeledir. Peraşamız Yaakov’un güreştiği varlığı ‘iş’ adam olarak tanımlar. Rabiler bu kişi...