September 22, 2020

Tora’nın son peraşasına gelmeden önce, Moşe Rabenu’nun güçlü şarkısı Aazinu’yu okuyoruz. Eskiden Aazinu peraşası tüm Yahudi çocuklarına ezberden öğretilirdi, çünkü bu şarkı Yahudiliğin bazı temel doktrinlerini içermektedir.

Ramban bu peraşanın dünya tarihinde yaşanmış h...

September 8, 2020

“… Dinle Yisrael! Bugün, Tanrı’n A-Şem’in halkı haline geldin” (Devarim 27:9).

Moşe Rabenu’nun yukarıdaki sözleri, bu hafta okuyacağımız iki peraşa, Nitsavim ve Vayeleh’te değil, geçen hafta okuduğumuz Ki Tavo peraşasındadır. Tora’yı açıklayan otoritelerin belki de en ü...

September 1, 2020

“Tanrı’n A-Şem’in Huzuru’nda bir beyanda bulunacak ve [şöyle] diyeceksin: ‘Arami oved avi… Bir Aramlı, atamı yok etmek istemişti. [Daha sonra, atam] az sayıda kişiyle Mısır’a indi ve orada bir süre kaldı; orada büyük, güçlü ve kalabalık bir ulus haline geldi. Mısırlıla...

August 25, 2020

Tora’da sayıca en çok mitsva içeren peraşa, bu hafta okuyacağımız Ki Tetse peraşasıdır. Tora’daki 613 mitsvanın, 27’si “yap”, 47’si “yapma” şeklinde olmak üzere 74 tanesi bu peraşadadır. Tora’daki mitsvaların %12’si bu peraşadadır. Yaklaşık olarak her 3 pasuğa 2 mitsva...

August 18, 2020

Şofetim peraşasının sonunda faili meçhul bir cinayet söz konusu olduğunda yapılması gerekenlerden bahsedilmektedir. Böyle bir olay olduğunda, simgesel birçok ayrıntının yer aldığı bir seremoni düzenlenir. Bu seremoninin bir aşamasında, cinayete kurban gitmiş olan kişin...

August 11, 2020

Ree peraşası, Moşe’nin şu sözleriyle başlamaktadır:

“Gör; bugün önünüze beraha ve lanet koyuyorum. Berahayı, Tanrı’nızA-Şem’in, size bugün emretmekte olduğ­um emirlerini dinleyeceğ­iniz zaman [elde edeceksiniz]. Beddua ise, eğ­er Tanrı’nız A-Şem’in emirlerini dinlemezse...