October 27, 2020

Bu Şabat okuyacağımız Leh Leha peraşasında, Tanrı Avram ile (peraşanın başında adı şöyle idi) iki diyalog gerçekleştirir. Birincisini Bereşit’in 15. bölümde, ikincisini Bereşit’in 17. bölümde okuruz.

Özetle, Tanrı ondan çıkacak nesillerin gökteki yıldızlar kadar çoğalac...

October 13, 2020

Sene boyunca devam eden haftalık Tora okuyuşuna, Bereşit peraşası ile yeniden başlıyoruz.

Dünyanın yaradılışını, Adam ve Hava’nın cennet bahçesinden kovulmalarını, ilk katil Kayin’i ve onun pişmanlık duygularını ve Adam ve Hava’nın oğulları Kayin ve Şet’den gelişen nesi...

October 15, 2019

Bu şabat Sukot nedeni ile haftalık peraşalara ara veriyoruz.

Geçen şabat okuduğumuz Aazinu (האזינו) peraşasının ardından gelen ve Devarim kitabının en son peraşası olan Vezot Aberaha (וזאת הברכה) bir şabat’a değil de Şemini Hag Aatseret bayramına bağlı olarak okunur. Bu...

October 1, 2019

Bu şabat okuyacağımız Vayeleh (וילך) peraşasında Moşe önderlik vazifesini Yeoşua’ya devreder.

Tabii ki Yeoşua’nın görevi Moşe’nin hayattan ayrılmasından sonra başlıyacaktır. Birinci vazife Yarden nehrini geçip, vaadedilen toprakları kuşatmak için savaşmaktır. Bu vazifey...